PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI

Truyền thống gia đình hoạt động trong ngành may 40 năm, nên khả năng của chúng tôi rất phong phú

Chúng tôi ko bao giờ cạnh tranh bằng việc rẻ đi 1,2k. 
Rẻ tức là ng thợ may phải chấp nhận đơn giá thấp và thợ may tay nghề cao không-bao-giờ chấp nhận điều đó. 
Nước nổi thì bèo nổi, mong muốn cho bạn phát đạt cũng là gián tiếp làm cho mình vững mạnh thêm, cho nên chúng tôi luôn tư vấn 1 cách thiện chí nhất, Cắt gạn vải nhất, mua phụ liệu tốt, và tư vấn về những rủi ro có thể có. 
Và cũng có lúc chúng tôi làm sai, làm hỏng. Ngay thẳng là dám làm dám chịu, sai thì sửa, hỏng thì đền. Có vậy mới khiến khách hàng an tâm và mình tâm an
Chat với chúng tôi