• SỰ ĐA NHIỆM

SỰ ĐA NHIỆM

Chia sẻ :

Truyền thống gia đình hoạt động trong ngành may 40 năm, nên khả năng của chúng tôi rất phong phú

Truyền thống gia đình hoạt động trong ngành may 40 năm, nên khả năng của chúng tôi rất phong phú:
Đồ nam - nữ - trẻ em
Dệt kim - dệt thoi
Cung cấp vải (đối với đơn hàng có số lượng lớn), 
Ra mẫu, 
Cắt, 
May,
Đóng gói hoàn thiện. 
>>>Tức là mọi công đoạn trong việc sản xuất của bạn đã có chúng tôi - những người có chuyên môn xử lý và chịu trách nhiệm

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Chat với chúng tôi