• SỰ ĐA NHIỆM

SỰ ĐA NHIỆM

Chia sẻ :

Truyền thống gia đình hoạt động trong ngành may 40 năm, nên khả năng của chúng tôi rất phong phú:
- Sản xuất được hầu hết những mặt hàng may mặc thời trang:
Đồ nam - nữ - trẻ em
Dệt kim - dệt thoi
- Cung cấp giải pháp trọn gói:
Tư vấn mẫu mã - Cung cấp vải - Ra mẫu
Nhảy size, đi sơ đồ bằng máy (nhằm tiết kiệm vải tối đa) 
May mẫu - Cắt - May,
In - thêu - đính đá
Đóng gói hoàn thiện. 
Tức là mọi công đoạn trong việc sản xuất của bạn đã có chúng tôi - những người có chuyên môn xử lý và chịu trách nhiệm

---------------------------------------------

Chat với chúng tôi