• QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Chia sẻ :

Với kinh nghiệm làm hàng xuất khẩu, hàng công ty. Chúng tôi đang hoàn thiện 1 quy trình sản xuất giảm thiểu rủi ro:
- 1. May mẫu, fix mẫu trước khi sản xuất hàng loạt
- 2. Kiểm tra tính chất vải trước khi sản xuất (Co, bai, phai màu v..v)
- 3. Kiểm tra 2 LẦN trước khi cắt sản xuất
- 4. Kiểm tra thông số ngay trong quá trình may
- 5. 2-3 người kiểm hàng lần cuối trước khi đóng gói

---------------------------------------------

Chat với chúng tôi