• Nghĩ khác

Nghĩ khác

Chia sẻ :

Chúng tôi ko bao giờ cạnh tranh bằng việc rẻ đi 1,2k. 
Rẻ tức là ng thợ may phải chấp nhận đơn giá thấp và thợ may tay nghề cao không-bao-giờ chấp nhận điều đó. 
Chúng tôi ko bao giờ cạnh tranh bằng việc rẻ đi 1,2k. 
Rẻ tức là ng thợ may phải chấp nhận đơn giá thấp và thợ may tay nghề cao không-bao-giờ chấp nhận điều đó. 
Nên thay vì nghĩ tiết kiệm được 1,2k, tại sao chúng ta không nghĩ đến việc làm sao để nâng cấp giá trị sản phẩm - để sản phẩm xứng đáng với mức giá cao hơn ?

---------------------------------------------

Chat với chúng tôi