• Nghĩ khác

Nghĩ khác

Chia sẻ :

Chúng tôi ko bao giờ cạnh tranh bằng việc rẻ đi một - hai nghìn. 
Rẻ tức là ng thợ phải chấp nhận đơn giá thấp và người thợ may tay nghề cao không-bao-giờ chấp nhận điều đó. 
Nên thay vì nghĩ tiết kiệm được 1,2k, tại sao chúng ta không nghĩ đến việc làm sao để nâng cấp giá trị sản phẩm - để sản phẩm xứng đáng với mức giá cao hơn ?

---------------------------------------------

Chat với chúng tôi