Tất cả sản phẩm

| Tìm thấy 8 sản phẩm

 • Súng trường loại 1
  Giá: Liên hệ

  AKS-74U là biến thể thu nhỏ của khẩu AK-74, được sử dụng nhiều trong các lực lượng yêu cầu tính cơ động cao.

 • Súng trường loại 2
  Giá: Liên hệ

  AKS-74U là biến thể thu nhỏ của khẩu AK-74, được sử dụng nhiều trong các lực lượng yêu cầu tính cơ động cao.

 • Súng trường loại 3
  Giá: Liên hệ

  AKS-74U là biến thể thu nhỏ của khẩu AK-74, được sử dụng nhiều trong các lực lượng yêu cầu tính cơ động cao.

 • Súng lục côn
  Giá: Liên hệ

  AKS-74U là biến thể thu nhỏ của khẩu AK-74, được sử dụng nhiều trong các lực lượng yêu cầu tính cơ động cao.

 • Súng lục 1A
  Giá: Liên hệ

  AKS-74U là cầu nối khoảng cách giữa một khẩu súng tiểu liên và súng trường tấn công

 • Súng lục 2B
  Giá: Liên hệ

  AKS-74U là cầu nối khoảng cách giữa một khẩu súng tiểu liên và súng trường tấn công

 • Súng lục 3C
  Giá: Liên hệ

  AKS-74U là cầu nối khoảng cách giữa một khẩu súng tiểu liên và súng trường tấn công

 • Súng Aka loại 1
  Giá: 1,000,000 đ
  1,200,000 đ

  AKS-74U là biến thể thu nhỏ của khẩu AK-74, được sử dụng nhiều trong các lực lượng yêu cầu tính cơ động cao.

Chat với chúng tôi